TPS_8082

บ้านปภาวดี
บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 312 ตารางเมตร
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ

TPS_3583

บ้านปภัสสร
บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 258 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ

P33d1-1024x653

บ้านปทิตตา
บ้านชั้นเดี่ยว
พื้นที่ใช้สอย 158 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ

P4-2-5-582

บ้านปณิดา
บ้าน 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย 202 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
1 ห้องครัว 2 ที่จอดรถ