บริษัท บ้านรุ่งอรุณ จำกัด เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับโครงการจัดสรรด้านอสังหาริมทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยเริ่มจากโครงการ “บ้านรุ่งอรุณ 1” เป็นโครงการขายบ้านพร้อมที่ดิน และในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ก็ได้ขยายธุรกิจในด้านการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย เป็นตึกคู่สูง 18 ชั้น จำนวน 816 ยูนิต ที่ซอยทองหล่อ 18 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ทองหล่อทาวเวอร์” ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถขายได้หมดในเวลาอันสั้น ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้ทำโครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ใช้ชื่อว่า “บ้านรุ่งอรุณ 2” เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่กว่าโครงการบ้านรุ่งอรุณ 1 และก็ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน จึงได้ทำการขยายโครงการมาที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “บ้านรุ่งอรุณ 3″ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 245 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขายเฟสที่ 7 นอกเหนือจากนี้แล้วก็ได้ขยายฐานไปร่วมทุนในประเทศจีนด้วย

จึงทำให้เห็นว่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นอย่างดี โดยเห็นได้จากการทำธุรกิจบ้านจัดสรรมาถึง 3 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัยอีก 1 โครงการ รวมทั้งร่วมทุนสร้างอาคารชุดในประเทศจีนอีกหลายโครงการ

บริษัทฯ ของเรามีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นสร้างบ้าน เสมือนหนึ่งสร้างบ้านของเราเอง เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง จึงคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องสร้างบ้านของเราให้ดีที่สุด มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยได้รับความสุข ความปลอดภัย และความประทับใจไปนานแสนนาน
วิสัยทัศน์ : ผู้นำด้านงานก่อสร้างที่พักอาศัย เพื่อสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ