11 สวนสาธารณะทุกเฟสภายในโครงการ
11 สโมสรบ้านรุ่งอรุณ
11 ระบบรักษาความปลอดภัย
11 สำนักงานสาธารณูปโภค
11 ถนนกว้างภายในโครงการ
11 บริการหลังการขาย